• HV Pacelli

  • Stop pesten nu!

    Als bestuur binnen HV Pacelli zijn we van mening dat we als vereniging een maatschappelijke taak hebben. Dit seizoen handballen zo??n 90 meiden bij onze jeugdteams. We willen dat deze kinderen met plezier bij ons sporten en dat proberen we te realiseren met heel veel vrijwilligers. Echter naast plezier moet een kind zich ook veilig en op z??n gemak voelen. En daar komt onze maatschappelijke taak in beeld. Sinds dit seizoen hebben we de stichting Stop Pesten NU! benaderd om ons daarbij te helpen. Samen met hen willen we de stichting onder de aandacht brengen en activiteiten organiseren in het kader van pesten en pestgedrag. Hiervoor organiseren wij voor onze leden een eerste themabijeenkomst op zaterdag 26 maart 2016 in het Sourcy Center.

    Om 10.00 uur staat de koffie en ranja klaar alvorens het programma om 10.30 uur zal starten. Tijdens de themabijeenkomst zullen de STER-sponsoren Stop Pesten NU! bekend worden gemaakt, zal Patricia Bolwerk van Stop Pesten NU! een presentatie en workshop houden en geeft oranje-international Lynn Knippenborg een handbalclinic. Om 13.45 uur zullen we de dag afsluiten.