• Je kunt je het gehele jaar door aanmelden als nieuw lid van onze vereniging door het invullen van een aanmeldingsformulier met pasfoto. Het aanmeldingsformulier is hier te downloaden. Je kunt het ingevulde formulier inleveren bij de trainer of trainster.

  Het Nederlands Handbal Verbond kent 2 data in het jaar waarop de verbondsafdracht c.q. afdelingsafdracht berekend wordt, nl. 30 juni en 31 december. Afhankelijk van de aanmelding zal dit in de contributie meegenomen worden, dit geldt natuurlijk ook voor de verenigingscontributie.

  Aanmeldingsformulier downloaden

 • HV Pacelli biedt aan iedereen de mogelijkheid om steunend lid te worden van de vereniging. Het bestuur denkt aan: supporters, oud leden, mensen die Pacelli een warm hart toedragen, enz. De kosten bedragen € 25,- per seizoen en je krijgt daarvoor het volgende:

  •  Seizoenskaart voor Dames 1
  •  Uitnodiging voor de jaarvergadering (geen stemrecht)
  •  Uitnodiging voor de seizoensafsluiting
  •  Toezending informatieboekje "De Cirkel"

  Steunend lid word je door het invulling van een aanmeldingsformulier voor steunend lid.

  Steunend lid worden

 • Contributie

  De contributie per leeftijdsgroep bedraagt als volgt:

  Senioren

  € 225,00

  A-jeugd

  € 168,40

  B-jeugd

  € 132,80

  C-jeugd

  € 119,00

  D, E en F-jeugd

  € 112,60

   

  De inning van de contributie gaat in 4 termijnen per automatische incasso (rond 24 september, 24 november, 24 januari en 24 maart).

 • Uitschrijven als lid kan alleen in maart dit in verband met teamopgaven bij de bond die reeds in april weer moeten worden ingediend.

  Afmelden is alleen mogelijk via een uitschrijfformulier. Deze dient ingeleverd te worden bij de secretaris, Hilke Holkenborg (Boschlaan 40, 7137 RA Lievelde).

  Afmelden na 31 maart is alleen mogelijk bij uitzondering, dit ter beoordeling van het bestuur en ontslaat het lid niet van de verplichting tot betaling van minimaal de verbond- c.q. afdelingsafdracht.

  Uitschrijfformulier downloaden