• Info

  Kllik in het menu voor verschillende informatie. 

 • Doelstelling van de vereniging

  HV Pacelli is een vereniging, waar prestatie en plezier hand in hand gaan en waar iedereen respect voor elkaar heeft, zowel binnen als buiten het handbalveld. De visie van handbalvereniging Pacelli is om zoveel mogelijk leden, op een niveau dat bij hen past, plezier te laten beleven in het beoefenen van de handbalsport. Daarbij is het doel om met de prestatie teams te spelen op het hoogst haalbare niveau.

  De vereniging zet zich in op het optimaal benutten van de kwaliteiten en talenten van onze (jeugd)leden door naar het individu te kijken. Spelen en trainen is in de eerste plaats gericht op het verbeteren van de individuele technische en tactische vaardigheden om zo een steeds betere handballer te worden, rekening houdend met ieders fysieke, mentale en sociale ontwikkeling.

  Binnen HV Pacelli zoekt het bestuur samen met de technische commissie, de gediplomeerde trainers en de overige commissies de samenwerking op en maken zij zich samen verantwoordelijk voor een hechte, veilige en gezonde vereniging, waar iedereen zich thuis voelt en plezier heeft in wat hij/zij doet.

 • Kanjerafspraken

  Het is altijd goed om even stil te staan bij een paar algemene gedragsregels die wij als vereniging belangrijk vinden tijdens, maar ook voor en na trainingen en wedstrijden. Deze gedragsregels zijn de zogenaamde “kanjerafspraken”.

  1. We helpen elkaar. De basis van elke teamsport. We helpen elkaar binnen en buiten het veld. Samen winnen, maar ook elkaar helpen met het verwerken van een verliespartij.
  2. We vertrouwen elkaar. Zonder vertrouwen geen samenwerking. Zorg dat je te vertrouwen bent en durf te vertrouwen
  3. We lachen elkaar niet uit. Lachen en plezier maken is het doel, maar uitlachen is uit den boze!
  4. Niemand speelt de baas. Als een van de speelsters de baas wil spelen, ontstaan er snel problemen. Baasspelers verdragen geen aanwijzing van de trainer en geen correctie van de scheidsrechter.
  5. Niemand doet zielig. Als een van de speelsters de baas wil spelen, ontstaan er snel problemen. Baasspelers verdragen geen aanwijzing van de trainer en geen correctie van de scheidsrechter.
  6. We hebben respect voor onszelf en anderen. Je geeft respect en je verdient respect. Heb respect voor jezelf, anderen en andermans spullen.

  Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, vragen we ook aan jou, als ouder en supporter van jouw kind, de kanjerafspraken te respecteren en uit te dragen. Als we ons met z’n allen aan de regels houden, hebben we met z’n allen een leuk seizoen!

 • Vertrouwenspersoon

  HV Pacelli vindt het van belang dat iedereen van de sport kan genieten. We willen een actieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Binnen de vereniging gebeuren een hoop goede zaken; we zijn volop in ontwikkeling en iedereen helpt en werkt met een betrokken hart.

  Het kan echter voorkomen dat iemand met een probleem kampt waarbij zij niet bij de trainer/coach terecht kan. De vertrouwenspersoon is dan aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met de persoon in kwestie bespreken hoe het probleem kan worden aangepakt. Vertrouwenspersoon bij HV Pacelli is: Kim Boerboom-Beening (06-12109884)