• Aanmelden

  Aanmelden

   

  Je kunt je het gehele jaar door aanmelden als nieuw lid van onze vereniging door het invullen van een aanmeldingsformulier met pasfoto. Het inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de trainster of te downloaden via de website. Je kunt het ingevulde inschrijfformulier weer inleveren bij de trainster. Het Nederlands Handbal Verbond kent 2 data in het jaar waarop de verbondsafdracht c.q. afdelingsafdracht berekend wordt, nl. 30 juni en 31 december. Afhankelijk van de aanmelding zal dit in de contributie meegenomen worden, dit geldt natuurlijk ook voor de verenigingscontributie.

   

  Steunend lid

   

  Pacelli biedt aan iedereen de mogelijkheid om steunend lid te worden van de vereniging. Het bestuur denkt aan: supporters, oud leden, mensen die Pacelli een warm hart toedragen, enz. De kosten bedragen € 25,- per seizoen en de man of vrouw in kwestie krijgt daarvoor het volgende:

   

  •  seizoenskaart voor dames-1
  •  uitnodiging voor de jaarvergadering (geen stemrecht)
  •  uitnodiging voor de seizoensafsluiting
  •  toezending informatieboekje "De Cirkel"

   

  Steunend lid word je door het invulling van een aanmeldingsformulier voor steunend lid. Hiervoor neem je contact op met een van de bestuursleden.

   

  Contributie

   

  Senioren

  € 220,60

  A-jeugd

  € 160,00

  B-jeugd

  € 130,20

  C-jeugd

  € 116,60

  D, E en F-jeugd

  € 110,40

   

  Voor het betalen van de contributie heeft de vereniging gekozen voor het systeem van automatische incasso van uw bank- of girorekening. Deze wijze van betalen is voor ons gemakkelijk te verwerken waardoor de administratie een stuk eenvoudiger is.

   

  De inning van de contributie zal in 4 termijnen per jaar plaatsvinden middels automatische incasso (1 september, 15 november, 1 februari en 15 april).