• De gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter
  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten..
  7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
  10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd.
  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen Pacelli is Kim Boerboom-Beening.

  De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Vaak wordt gedacht aan jonge sporters die slachtoffer worden van volwassen begeleiders, maar ongewenst gedrag komt ook voor tussen sporters onderling of begeleiders. De basistaken van een VCP zijn:

  • Eerste opvang: de VCP is het eerste aanspreekpunt bij klachten en meldingen. Hij of zij is bekend met de mogelijke vervolgstappen.
  • Doorverwijzen: de VCP bespreekt de mogelijke vervolgstappen met de klager/melder. Hij of zij kan meldingen doorzetten naar de sportbond of het Centrum Veilig Sport.
  • Preventie: de VCP adviseert en stimuleert de vereniging of bond om preventieve maatregelingen te nemen.
 • Kledingreglement

  Kleding mag alleen gebruikt worden tijdens wedstrijden en officiële gelegenheden van HV Pacelli. (Niet privé gebruiken en niet voor trainingen)

  Kleding mag niet individueel mee naar huis genomen worden, m.a.w. het blijft te allen tijde als volledige set in de teamtas. Het rode vest voor de jeugd mag WEL mee naar huis worden genomen, het mag echter NIET privé gebruikt worden.

  De kleding zal jaarlijks gecontroleerd worden door de beheergroep kleding op: schade, aantallen en kwaliteit.

  Bij schade of vermissingen s.v.p. contact opnemen met de coördinator van de beheergroep kleding.

  De leiders en het team van speelsters zijn er verantwoordelijk voor dat na de wedstrijd alle kleding compleet is. Bij vermissingen en schade zijn de kosten voor het gehele team!

  Aan het eind van het seizoen de kleding weer inleveren bij de beheergroep kleding, met een overzicht van wat ontbreekt, stuk is, etc.

  Bij schade het vriendelijke verzoek om eerst te proberen dit zelf te herstellen. Lukt dit niet, neem dan contact op met de coördinator van de beheergroep kleding.

  S.v.p. shirts binnenstebuiten trekken met logo aan de binnenkant om het wassen te vergemakkelijken.

  De rode vesten mogen tijdens het seizoen NIET gewassen worden. (Dit wordt aan het eind van het seizoen gezamenlijk gedaan)

 • Gebruik zaal Sourcy Center

  Wij mogen altijd gebruik maken van de zaal in het Sourcy Center. We zijn daar te gast, dus het is belangrijk dat we ons aan de volgende regels houden:

  Zwarte Zolen

  Zwarte zolen zijn strikt verboden, de trainers en begeleiders moeten hierop toezien, ziet het personeel van Sourcy Center iemand met zwarte zolen, mag deze hiermee niet verder sporten.

  Omgang met spullen
  Als de velden worden klaargezet, graag met beleid de goals neerzetten zodat er weinig beschadigingen optreden. Na de laatste training / wedstrijd goals wegzetten. Goals moeten in de inhammen in de hal worden neergezet. 
  Niet teveel onnodige spullen in de hal, als er spullen nodig zijn, vragen aan t personeel. Geen gesleep met zware tafels over de vloer bv. 

  Opruimen spullen
  Iedereen de gebruikte spullen netjes opruimen zodat alle verenigingen zonder moeite de juiste spullen kan pakken.

  Goals
  Met beleid neerzetten en opruimen. Wanneer de goals de volgende dag direct gebruikt worden, hoeven deze niet opgeruimd te worden, vraag dit even na aan het personeel voor de tijd.

 • Douchen na trainingen en wedstrijden

  Handbal is een teamsport. Daar hoort bij dat je samen traint en speelt, maar ook samen omkleedt en doucht. Na de trainingen en de wedstrijden is het verplicht te douchen. Vergeet dus niet je handdoek en badslippers mee te nemen. Dat is wel zo hygiënisch.